GIỚI HẠN CẤP ĐỘ LIÊN TỤC UPPDATE


Thời gian
Giới hạn Level
Hỗ trợ tân thủ
Ngày thứ 3 mở máy chủ 400 COMMING SOON
Ngày thứ 6 mở máy chủ 500 COMMING SOON
Ngày thứ 10 mở máy chủ 600 COMMING SOON
Ngày thứ 15 mở máy chủ 700 COMMING SOON
Ngày thứ 20 mở máy chủ 800 COMMING SOON
Ngày thứ 25 mở máy chủ 900 COMMING SOON
Ngày thứ 30 mở máy chủ 1000 COMMING SOON
Chú ý :

- BQT sẽ cập nhật liên tục bảng GHCĐ tại Topic này.

- Xin các bạn chú ý theo dõi hàng ngày để nắm thông tin chính xác.