1.VINH DANH CẤP ĐỘ ĐẦU TIÊN

Thời gian:


 • Bắt đầu từ 14h ngày 26/06/2018 . Tìm ra 1 người duy nhất trong bản xếp hạn all đạt cấp độ theo yêu cầu.


Nội dung:


 • Nhân vật đầu tiên đạt cấp độ theo yêu cầu sẽ nhận thưởng


Cấp độ
Phần Thưởng
Số lượng
400 Linh Hồn Sói Tinh + 1 Hộp Quà GM 1
500 Sói tinh Phòng Thủ+1 Hộp Quà GM 1
600 Sói tinh tấn công + 1 Hộp Quà GM 1
700 Sói tinh tấn công hoặc phòng thủ
+2 Hộp Quà Gm
1
999 Sói tinh hoàn kim 1
2.ĐUA TOP 7 NGÀY OPENBETA

Thời gian:


 • Bắt đầu từ 14h ngày 26/06/2018 đến 23h59' ngày 02/06/2018Nội dung:


 • 5 Nhân vật có CẤP ĐỘ cao nhất tính theo bản xếp hạn ALL trong 7ngày.


Top
Phần Thưởng
Số Lượng
1 Vũ khí rồng +luck+2op tự chọn+9op28 01
2 Vũ khí rồng+luck+2op tự chọn 01
3 120.000 Gcent 01
4 - 5 50.000 Gccent 013.ĐUA TOP 14 NGÀY OPENBETA
(DUA TOP CHUNG TOC)Thời gian:


 • Bắt đầu từ 14h ngày 26/05/2018 đến 23h59' ngày 09/06/2018Nội dung:


 • 3 Nhân vật có CẤP ĐỘ cao nhất tính theo bản xếp hạn của từng chủng tộc trong 14 ngày.


Top
Phần Thưởng
Số lượng
1 300.000Gcent+1 Hộp quà GM 1
2 100.000Gcent+1 Hộp quà GM 1
3 1Hộp quà GM 1


4.ĐUA TOP 21 NGÀY OPENBETA
Thời gian:


 • Bắt đầu từ 14h ngày 26/06/2018 đến 24h ngày 16/06/2018Nội dung:


 • 3 Nhân vật có CẤP ĐỘ cao nhất tính theo bản xếp hạn ALL trong 21 ngày.


Top
Phần Thưởng
Số lượng
1 Set item cấp 4 + Luck + 2 option tự chọn + 28 op Mỗi class 1 bộ
2 Set item cấp 3 + Luck + 2 option tự chọn + 28 op Mỗi class 1 bộ
3 Set item cấp 2 + Luck + 2 option tự chọn + 28 op Mỗi class 1 bộ


Chiến Binh

Bộ Thần Long - Bộ Rồng Xanh - Bộ Rồng Đỏ


Tiên Nữ
Bộ Thánh Nữ - Bộ Giai Nhân - Bộ Kim Ngân


Phù Thủy
Bộ Ma Vương - Bộ Triệu Hồn - Bộ Ma Thuật


Đấu Sĩ
Bộ Cuồng Phong - Bộ Lôi Phong - Bộ Phong Vũ


Chúa Tể
Bộ Chí Tôn - Bộ Hắc Vương - Bộ Huyền Thuyết


Thuật Sĩ
Bộ Phục Ma - Bộ Ma Pháp - Bộ Hỏa Thiên


Thiết Binh
Bộ Quyền Lực - Bộ Bạch Hổ - Bộ Địa Long


5.CHIẾN BINH QUÝ TỘC

Thời gian:


 • Bắt đầu từ 14h ngày 26/05/2018 đến 24h ngày 3/06/2018Nội dung:


 • 3 Nhân vật có tổng thẻ nạp cao nhất trong 7 ngày.
 • Được tính theo số Gcoin nhận được khi nạp thẻ có mệnh giá cao.


Top Nạp Thẻ
1.000.000<Gcoin < 5.200.000 5.200.000 < Gcoin < 10.000.000 Gcoin > 10.000.000
1
- C
ánh cấp 2 + Mnl+ Luck
- Cánh cấp 2.5 + Mnl +Luck
- Vũ Khí Rồng + luck + 2op tự chọn
- Cánh cấp 2.5 + Mnl +Luck
- Vũ Khí Rồng +Luck+ 2op tự chọn
- 2 Ring + 2 Option
- 1 Pen + 2 option
2 - Cánh cấp 2 + Mnl - Cánh cấp 2.5 + Mnl +Luck
-Vũ khí rồng+luck +1 op tự chọn
- Cánh cấp 2.5 + Mnl +Luck
- Vũ Khí Rồng +luck+ 2op tự chọn
-1 Pen + 1 op
- 2 Ring + 2 Option

3 - Cánh cấp 2 +Luck - Cánh cấp 2.5 + luck+MNL
- Cánh cấp 2.5 + Mnl +Luck
- Vũ Khí Rồng ++luck 2 op tự chọn
- 2 Ring + 2 Option

4 - Cánh cấp 2 - Cánh cấp 2.5 + MNL
- Cánh cấp 2.5 + Mnl +Luck
- Vũ Khí Rồng + luck+ 2op tự chọn
- 1ring hoặc 1 pen 2op tự chọn
5 -Lông Vũ -Cánh cấp 2.5+Luck
-Cánh cấp 2.5+MNL+luck
-Vũ khí rồng+luck+2op tư chọn


Lưu ý

 • Tặng thêm 20% giá trị nạp tiền khi nạp bằng cách chuyển khoản ATM.
 • Nếu đạt giải top mà ko nhận phần thưởng Wing 3, có thể quy đổi phần thưởng tương đương bằng Bless.
6.SỰ KIỆN ƯU ĐÃI

Thời gian:


 • Bắt đầu từ 14h ngày 26/05/2018 đến 24h ngày 10/06/2018Nội dung:


 • Tất cả tài khoản đều được nhận thêm ưu đãi nếu ai có số tiền nạp thẻ theo mốc sau
 • Khi tài khoản nạp đạt mốc sẽ nhận Ưu đãi.
 • Một tài khoản nạp có thể nhận nhiều Ưu đãi ở Mốc khác nhau.


Mốc
Gcoin nạp Phần Thưởng
1 1.000.000 1 ring hoặc 1 Pen + 1 op tự chọn
2 2.000.000 2 ring hoặc 1 pen, 1 ring + 1 op tự chọn
3 3.000.000 + 1 item bất kì lên +9
4 5.000.000 +1 item bất kì lên +117.ĐỆ NHẤT BANG - VINH DANH TỘT ĐỈNH

Thời gian:


 • Bắt đầu từ 14h ngày 26/05/2018 đến 24h ngày 10/06/2018Nội dung:


 • 3 Bang Hội có số lần Point cao nhất của trong 15 ngày.
 • Bang Hội phải có từ 20 người trở xuống mới được tính Top.
 • Chỉ có 3 người trong Bang nhận được Danh Hiệu Bang.
 • Phần thưởng Item phát cho Bang Chủ, sau đó tự chia lại cho Bang.


Top
Phần Thưởng
Danh Hiệu Số lượng
1 130S + 130B + Sói TC hoặc PT Đệ Nhất Bang Hội
2 100S + 100B + Linh hồn sói Đệ Nhị Bang Hội
3 70S + 70B Đệ Tam Bang Hội